Форум за дограма, врати, прозорци

 
Потребителски аватар
yurig
Редовен
Мнения: 38
Регистриран: 19:14, 16 май 2008
Местоположение: Bulgaria

СЕ маркировка и инструкции за ползване на дограмите

14:43, 17 юли 2009

Ето една инструкция за ползване на дограмите предложена от : Сдружение "Български врати и прозорци":
Изх. № 84 / 13.07.2009 г.

Уважаеми колеги,

Във връзка с изискването, свързано с поставянето на СЕ маркировка, произвежданите от Вас продукти да бъдат придружени с описаната по-долу информация, Ви предоставяме примери за част от изискванията, като не гарантираме пълнота. Дадените примери могат да бъдат допълнени.

Производителят трябва да предостави на разположение следната информация:

1. Съхранение и трайност, ако производителят не е отговорен за монтажа на продукта;

2. Изисквания за монтаж и методи за монтаж (на мястото на строежа), ако производителят не е отговорен за монтажа на продукта;

3. Поддържане в изправност и почистване;

4. Инструкция за употреба по предназначение и безопасност при използване, включително за замяна на конструктивни елементи;

ПРИМЕР !!!

УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ, ПРАВИЛНО ПРОВЕТРЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ

1. МОНТАЖ:
ВНИМАНИЕ!
1 Ако стените на прозорците все още не са измазани, в никакъв случай не изваждайте подложките (трупчетата) между зидарията и касата – те осигуряват безупречно функциониране на крилата на прозореца и НЕ БИВА да се отстраняват. Подложките ще останат в мазилката.
2 След приключване на монтажа, моля да почистите долната каса с помощта на прахосмукачка, като използвате островръха дюза. Евентуални метални стружки, останали от монтажа, могат да предизвикат поява на петна от ръжда.
3 След монтиране на прозореца/ите следва да премахнете защитното фолио (лепенки). При евентуални по-нататъшни ремонтни работи за защита от замърсяване на прозореца/ите, трябва да се използват само видове фолио препоръчани от .................. (системния доставчик или от производителя на прозорците).


2. ЕКСПЛОАТАЦИЯ:
ВНИМАНИЕ:
1. На закупените от Вас прозорци е монтиран качествен обков. Внимавайте дръжката на прозореца да бъде винаги във вертикално положение (нагоре/надолу) или в хоризонтално положение.
1. Оставянето на дръжката в междинно положение може да предизвика грешно отваряне (с изключение на случаите, когато е монтиран специален обков, осигуряващ процеп за проветряване). Възможно е да се получи така, че при горно отворено положение на крилото, същото може да се завърти по вертикална ос. Не се плашете! Така наречената „ножица“ на обкова задържа стабилно крилото в горния край. Преместете дръжката нагори (положение на горно отваряне), затворете прозореца и след това завъртете дръжката в хоризонтално положение (отваряне по вертикална ос).
Прозоречните крила, в зависимост от вида на обкова да се затварят винаги както следва:
а) Затворено – дръжката вертикално надолу;
б)Напълно отворено – дръжката хоризонтално;
в)За проветряване – дръжката вертикално нагоре – само когато крилото е с комбиниран обков.
2. За правилното функциониране на прозореца подвижните елементи (обкова) трябва да бъде смазван с масло (несъдържащо киселина) поне два пъти годишно.
Никога обаче да не се омазняват:
• лагерите на плъзгащия обков;
• ножиците и гърбовете на обкова за двуплоскостно отваряне.
3. Не закачвайте нищо (с изключение на щори с предвидено за целта тегло) на крилото на прозореца – възможно е това да доведе до трудно затваряне, провисване и други проблеми.


3. ПОЧИСТВАНЕ НА КАСАТА И КРИЛОТО:
ВНИМАНИЕ:
• Прозорецът трябва да бъде почистван редовно
Нормално замърсените каса и крило могат да се почистват лесно с хладка вода, в която е прибавен препарат за миене на съдове.
1. Почистването на прозорецът се извършва с топла вода и подходяща мека кърпа, като за по-упорити замърсявания може да се добави, предназначен за целта, почистващ препарат.
- Петна от ръжда – такива петна могат да се появят и в резултат на метални замърсители от въздуха (виж Монтаж).
- Силно замърсени прозорци могат да се почистват без усилия с помощта на специални почистващи средства. Това почистващо средство ще намерите във фирмата, която Ви е доставила прозорците.

ВАЖНО!
Не използвайте абразивни почистващи материали!
Не използвайте агресивни препарати съдържащи разтворители, ацетон и други.
Не използвайте твърди и/или режещи предмети (шпакли, бръснарски ножчета, домакински телчета или телени четки, и други)!
Не почиствайте „на сухо“ с кърпа за прах!

4. УПЛЪТНЕНИЯ:
1. Уплътненията по протежение на касата и крилото също се нуждаят от почистване от прах и други замърсители. При положение, че уплътнението излезе от каналчето си, достатъчно е да го притиснете с палец, като започнете от мястото, където уплътнението е „легнало“.
2. Не използвайте остри и/или режещи предмети – може да нараните уплътнението, в резултат на което ще предизвикате допълнително усложнение (духане).

5. ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛАТА:
3. Стъклата се почистват най-добре с чиста топла вода и кърпа и специализиране препарати, налични в търговската мрежа. При нужда във водата може да се добави препарат за миене на съдове.
4. Да се избягва използването на разяждащи или съдържащи разтворители препарати!

6. СТЪКЛА:
• За разлика от старите единични стъкла, през новите стъклопакети, с който е остъклен Вашият/те прозорец/и, всичко се вижда без наличието на деформация на образа. Това се дължи на изключително равната им повърхност. Понякога при определен ъгъл на пречупване на светлината е възможно да се видят оцветявания с цветовете на дъгата.
• Това е физично явление и не представлява дефект и/или основание за рекламация.

7. КОНДЕНЗ:
1. При определени климатични условия, както стъклото, така и касата могат „да се изпотят“ - това е в резултат на „среща“ на топъл със студен въздух. Явлението се наблюдава най-често когато се съчетаят висока влажност и ниски външни температури.
2. Предпоставка за максимално предотвратяване на това явление е правилното проветряване!

8. ПРОВЕТРЯВАНЕ:
• Редовно проветряване на помещенията – предпазва от повишаване на влажността на въздуха, а от тук и евентуално образуване на плесен/мухъл.
• Проветрявайте редовно (3-4 пъти), като предизвикате течение, чрез отваряне на всички налични прозорци в жилището/офиса – в зависимост от външните температури за около 5 минути.
• Запотяването на прозореца е сигнал, че трябва да се проветри помещението!

9. ГРИЖИ ЗА ОБКОВА:
1. Веднъж годишно всички подвижни части на обкова трябва да се смажат с масло или грес, несъдържащи смоли и киселини.
2. „Заяждането“ на частите на обкова ще Ви покаже срока за смазване!
3. При трудно отваряне на прозореца – се обърнете към доставчика на Вашите прозорци.
4. Само специалист от фирмата, която Ви е доставила прозореца, може да прецени и съответно отстрани проблема!

10. НЕ ПОДПИРАЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ!
В никакъв случай не поставяйте дървени трупчета или други предмети, с цел предотвратяване „блъсването“ на прозореца, при течение. С това можете да си навлечете само повреди и неизправности на продукта!

НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО УВРЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ, СТЪКЛОТО И ОБКОВА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЕМА ОТ ГАРАНЦИЯТА И НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ!

ПРИМЕР !!!

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЗАМЯНА НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

1. Отваряне на прозореца
◦ Прозорци с едноплоскостно отваряне:

За отваряне на прозорецът е необходимо да
завъртите дръжката настрани (на 90О) и след това
дръпнете към Вас крилото до желаната позиция.


- Прозорци с двуплоскостно отваряне

Отварянето на прозореца настрани (по оста на пантите) се извършва като при едноплоскостно отваряне. За отваряне на прозореца отгоре спрямо долният ръб е необходимо да завъртите дръжката нагоре (на 180О) след което внимателно дръпнете крилото към Вас до желаната позиция.

ВАЖНО!
Не завъртайте дръжката за отваряне на прозорецът отгоре, когато е отворен настрани. Това води до освобождаване на горната панта и е възможно крилото да падне!
Винаги при отваряне на прозореца отгоре е необходимо да се уверите, че долният ръб на прозореца е плътно прилепнал към касата!

2. Затваряне на прозореца

За затваряне на прозореца от отворено положение е необходимо
да затворите крилото до плътното му прилепване към касата
след което да завъртите дръжката до позиция “надолу”.


3. Опасни ситуации
При странично отворен прозорец (например за проветряване) е възможно да се получи въздушно течение, което да причини нежелано затваряне на прозореца. В този случай е възможно, ако се намирате в зоната за затваряне, крилото да Ви удари, прещипе или да се счупи и съответно парчета стъкло да Ви порежат.

ПРЕПОРЪКА
При силен вятър или възможност за създаване на въздушно течение, моля затворете прозореца. В случай, че течението се предизвиква умишлено, погрижете се за застопоряване на отвореното им положение.

ВАЖНО!
Съществува риск от падане през прозореца!
Пазете децата далеч от прозореца, когато е отворен!

4. При констатиране на нередности (трудно затваряне, провисване и други), моля, свържете се със специалист, който да локализира и отстрани проблема.

ВАЖНО!
НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНИ СИТУАЦИИ ЗА ВАС ИЛИ ВАШИТЕ ДЕЦА, ДО ПОВРЕДА ИЛИ СЧУПВАНЕ НА ПРОЗОРЕЦА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЕМА ОТ ГАРАНЦИЯТА И НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ!
Разочарованието от лошото качество остава дълго след удоволствието от ниската цeна.
 
Потребителски аватар
ivanoff
Активен
Мнения: 88
Регистриран: 21:27, 15 апр 2009
Местоположение: София
Контакти:

20:28, 17 юли 2009

Представям си тази инструкция,като надпис върху монумента на глупоста.Това е непрофесионално,написано от некомпетентни хора.
Това са пълни глупости.
 
Потребителски аватар
yurig
Редовен
Мнения: 38
Регистриран: 19:14, 16 май 2008
Местоположение: Bulgaria

09:31, 18 юли 2009

Това са предложения то си пише "ПРИМЕР". Като е глупост дайте по-разумни прдложения за да стане дискусия. Или отново отиваме на безмислени отричания, които не са подкрепени с аргументи. Успех на всички.
Разочарованието от лошото качество остава дълго след удоволствието от ниската цeна.
 
Потребителски аватар
ivanoff
Активен
Мнения: 88
Регистриран: 21:27, 15 апр 2009
Местоположение: София
Контакти:

12:06, 18 юли 2009

Спрях да чета още в началото:

"1. МОНТАЖ:
ВНИМАНИЕ!
1 Ако стените на прозорците все още не са измазани, в никакъв случай не изваждайте подложките (трупчетата) между зидарията и касата – те осигуряват безупречно функциониране на крилата на прозореца и НЕ БИВА да се отстраняват. Подложките ще останат в мазилката. "

Абсолютно грешно.Трупчетата трябва да бъдат извадени или поне да се преместят.Ако подмажете дограмата заклинена,касата и кемпферите ще се изкривят при най-малкото разширение.Не сте ли съгласен?
Поздрави
 
lipov
Активен
Мнения: 132
Регистриран: 14:55, 05 юни 2011
Местоположение: София
Контакти:

20:16, 29 юни 2011

Олеле майко....оправете си предложенията, че много точки си противоречат една на друга
:D :D :D
Ако оставиш дограмата заклинена, има опасност при разширение да се изкриви, другото е като спрем с ориенталските обкови, ще се намали сервиза и оплакванията от клиентите. Аз ползвам само РОТО, МАКО и СИГЕНИЯ.
ЕМТЕКС -ТРЕЙД ЕООД телефон 0879 629 033
ВАШИТЕ ПРОЗОРЦИ
www.mtextrade.com
 
mat2t
Нов
Мнения: 3
Регистриран: 13:05, 01 апр 2013

13:24, 01 апр 2013

Съгласен съм с последния коментар!

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост